Studierapport 'Van knelpunten naar knooppunten' wordt verzonden naar alle Vlaamse stakeholders

Het studierapport van Manu Claeys en Peter Verhaeghe met een uitgewerkte toekomstvisie voor de mobiliteitsproblematiek in en rond Antwerpen in opdracht van het Forum wordt midden juli naar een 300-tal stakeholders in Vlaanderen verstuurd : politici, academici, beroepsvereningingen en actiegroepen. Het volledige rapport van 130 paginas met analyses, kaarten en grafische voorstelling van verschillende oplossingen draagt de titel 'Van knelpunten naar knooppunten - over mobiliteit en stadsontwikkeling in Antwerpen : een toekomstvisie'. Een lage-resolutieversie in oplaadbaar via deze website. Hardcopies kunnen aangevraagd worden (kostprijs 10 euro) op info@forum2020.be.

Voor meer informatie of opmerkingen kan u een email sturen naar: info@forum2020.be