Volledig studierapport TML over Meccanotracé online

Het volledig studierapport 'Verkeerskundige analyse en MKBA van het Meccanotracé en de Oosterweelverbinding
in Antwerpen
' opgesteld door Transport & Mobility Leuven is thans beschikbaar online.